Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

INVESTEȘTE ÎN OAMENI

 

EchitFem este un proiect adresat femeilor în vederea consolidării accesului egal la ocupare și îndeosebi la construirea unei cariere profesionale şi implicarea în funcţii de conducere, precum și dezvoltarea antreprenoriatului feminin. Proiectul urmărește crearea unei pieţe a muncii inclusive pentru femeile din domeniile comerț, servicii și industrie alimentară din regiunile Sud Muntenia și București Ilfov.

Proiectul este parte a programului POSDRU, conceput pentru dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității, ca și asigurarea de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă și flexibilă.

 

OBIECTIVE


Obiectiv strategic 1 Obiectiv strategic 1 Obiectiv strategic 1
Respectarea principiului egalității de șanse și creșterea conștientizării problematicii discriminării după gen. Proiectul are in vedere elaborarea unui raport de cercetare privind profilul femeii activ ocupate din regiunile Sud Muntenia și București Ilfov. Organizarea a 12 campanii de promovare a principiului egalitatii de șanse la nivelul celor două regiuni de implementare în județele vizate de proiect pentru femeile activ ocupate și a celor care intră sau revin pe piața muncii după perioade de îngrijire și susținere a copiilor. Dezvoltarea competențelor profesionale a 745 de femei prin participarea la 11 tipuri de programe de Formare Profesională Continuă în scopul creării unei piețe a muncii inclusive, avansării în carieră și dezvoltării capacităților în vederea inițierii unei afaceri.
 

 

PARTENERII PROIECTULUI


Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună este lider de parteneriat în proiectul “ECHITFEMEchitate pe piața muncii pentru femeile din regiunile Sud Muntenia și București Ilfov”, contract nr. POSDRU/144/6.3/S/125750.